Apostil Nedir ?

Apostil Nedir…

Apostil şerhi kişinin kendi ülkesinden almış olduğu evrakı, uluslararası arenada geçerli hale getiren mühürdür.

Örnek verecek olursak;

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde alınmış olan evrakın, noter onayından sonra Apostil Şerhinin Kaymakam ve ya Valilikten alınması ile evrakın bu anlaşmaya taraf olan karşı ülke resmi makamlarında tanınması ve işlem görmesi sağlanmaktadır.

Aynı şekilde anlaşmaya taraf ülke hudutları dahilinde alınmış olan evrak o ülkenin resmi mercilerinden (Dışişleri bakanlıkları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki büyükelçilikler ya da konsoloslukları, bilumum resmi makamları vs ) almış oldukları evraklarının Türkiye hudutların dahilinde işlem yapabilmesini sağlayan mühürdür.

Teklif İste